Jaan Jaan Jaitu Ho Lyrics

Jaan Jaan Jaitu Ho Lyrics – Pawan Singh

Posted by

“Jaan Jaan Jaitu Ho” Lyrics in English

Jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho
jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho

chhan chhan chh chhane la
bhitare pran
chhan chhan chh chhane la
bhitare pran

jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho
jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho

achke mein khotawa ujar gai
kekar nazari gar gail ho
achke mein khotawa ujar gai
kekar nazari gar gail ho

ab suna bail jingi jahan
ab suna bail jingi jahan

jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho
jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho

asara ke diya na butai rama
sapna herail rama ho
asara ke diya na butai rama
sapna herail rama ho
ketano khojale pa mile na nishan
ketano khojale pa mile na nishan

jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho
jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho

niyati ke khela kehu bujhe na hi
raah kono sujhe na hi ho
niyati ke khela kehu bujhe na hi
raah kono sujhe na hi ho

katal pankh panchhi bharela udan
katal pankh panchhi bharela udan

jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho
jaan jaan jaitu ho
pahchan jaitu ho

“जान जान जईतु हो” Lyrics in Hindi

जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो
जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो

क्षण क्षण छछने ला भीतरे प्राण
क्षण क्षण छछने ला भीतरे प्राण

जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो
जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो

अचके में खोतवा उजड़ गइल
केकर नजरी गर गइल हो
अचके में खोतवा उजड़ गइल
केकर नजरी गर गइल हो

अब सुना भइल जिनगी जहान्
अब सुना भइल जिनगी जहान्

जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो
जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो

असरा के दीया ना बुताइल रामा
सपना हेराइल रामा हो
असरा के दीया ना बुताइल रामा
सपना हेराइल राम हो

केतनो खाजला पे मिले ना निशां
केतनो खाजला पे मिले ना निशां

जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो
जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो

नयति के खेला केहु बुझे नाहि
राह कोनो सुझे नाहि हो
नयति के खेला केहु बुझे नाहि
राह कोनो सुझे नाहि हो

काटल पंख पंछि भरे ना उडा़न
काटल पंख पंछि भरे ना उडा़न

जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो
जान जान जईतु हो
पहचान जईतु हो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *