Gole-Gole-Belawa-Ke-bhojpuri-songs-lyrics.jpg

Gole Gole Belawa Ke Lyrics – Pramod Premi Yadav

Posted by

“गोले-गोले बेल्वा के “Lyrics

गोले गोले बेल्वा वाके चाकर पटिया हो हीर पटिया पो
गोले गोले बेल्वा वाके चाकर पटिया हो हीर पटिया पो
तो शिवजी गोले हो लुभाई वो हीर पटिया पो

पनिया के सहेली नाचो
जलबा के सेम कहे चढ़ेला जबुवा हो
पनिया के सहेली नाचो
जलबा के सेम कहे चढ़ेला जबुवा हो
छोटी बूटी भांग के बछिया छोड़ बाट बूटिया हीर पटिया पो
छोटी बूटी भांग के बछिया छोड़ बाट बूटिया हीर पटिया पो
तो शिवजी राहिले हो लुभाई वो हीर पटिया पो

पियेल गांजा खालन दतुर हो
दिन रात रहेले नशा में चूर हो
पियेल गांजा खालन दतुर हो
दिन रात रहेले नशा में चूर हो
हरी हरी काची छिया पियो पियो फूलवा होठा हीरे फूलवा पो
हरी हरी काची छिया पियो पियो फूलवा होठा हीरे फूलवा पो
तो शिवजी राहिले हो लुभाई वो हीर पटिया पो

घुले बॅबूती देखा धर दे हीरा राखी हो
भूतवा प्रेत इंकन बनवा सगाती हो
घुले बॅबूती देखा धर दे हीरा राखी हो
भूतवा प्रेत इंकन बनवा सगाती हो
अरुणा बिहारी प्रमोद गावेल गीता हो हीरे गीता पो
अरुणा बिहारी प्रमोद गावेल गीता हो हीरे गीता पो
तो शिवजी गावेल गीता हो लुभाई वो हीर पटिया पो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *